titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.06.13.  | Névnap: Antal   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Tűzifa Téli Rezsicsökkentés H i r d e t m é n y

Tűzifa Téli Rezsicsökkentés
H i r d e t m é n y
 
Tájékoztatom a tűzifával fűtő és gázszolgáltatást igénybe nem vevő lakosságot, hogy a Magyar Közlöny 2018.03.27-i számában megjelent a téli rezsicsökkentés kiterjesztésével kapcsolatos 1152/2018. (III.27.) Korm. határozat. Leglényegesebb pontja, hogy a Magyar Kormány Beled településre vonatkozóan 30 m³ tűzifa kiegészítést állapított meg, melynek megvásárlására 533.400 Ft-os keretet biztosít.
A jelenlegi időjárásra tekintettel szeretnénk, ha a kiegészítő támogatás a következő fűtési szezonhoz jelentene a kizárólag csak fával fűtők részére természetbeni segítséget, ezért ennek elbírálására, illetve kiosztására várhatóan 2018. október-november hónap között kerül sor.
A kiegészítő szociális tűzifa támogatásra vonatkozó kérelmeket 2018. szeptember 1-től- 2018. szeptember 30-ig lehet benyújtani a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjéhez.
A kiegészítő tűzifa támogatást szociális szempontok szerint kell kiosztani. Nem illeti meg tehát feltétel nélkül valamennyi fával fűtött háztartást, mint ahogy az a korábbi sajtóhírekben megjelent.
A szociális szempontok Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 12.§-a alapján a következők:
  1. A Szociális Bizottság a szociális rászorulók részére fűtéshez háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa természetbeni juttatást biztosít.
  2. Tűzifa biztosítható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft), egyszemélyes háztartás esetén 350%-át (85.500 Ft) és a lakásban a fával fűtés biztosított.
  3. A tűzifa természetbeni juttatása során előnyt élvez az a személy, aki aktív korúak ellátásra, időskorúak járadékára vagy települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül.
  4. A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a tűzifa természetbeni juttatásánál előnyt élvez továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
  5. A Szociális Bizottság a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Jelenlegi jogszabályok alapján a hatáskörrel rendelkező Szociális Bizottságnak a kiegészítő tűzifa keret elosztására a fenti korlátok figyelembevételével lesz lehetősége.
 
Beled, 2018. április 17.
                                                                                                          Major Jenő
                                                                                                          polgármester