titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.12.  | Névnap: Izabella   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Tájékoztatás előhaszonbérleti/elővásárlási jognyilatkozat benyújtási határidejéről

Tájékoztatás

Értesítem a Tisztelt Földhasználókat, hogy a különleges jogállású szerveknél  és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó „az igazgatási szünetről” szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (5) bekezdése szerint:
Ha a képviselő-testület vagy a közgyűlés az igazgatási szünet elrendeléséről döntött, és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 21. § (3) bekezdése szerinti, az elővásárlási jog jogosultja számára jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő, vagy a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdése szerinti, az előhaszonbérleti jog jogosultja számára jognyilatkozatának megtételére nyitva álló határidő utolsó napja olyan nap, amely az igazgatási szünet idejére esik, akkor
 a) a jognyilatkozatok benyújtásának határideje az igazgatási szünetet követő első munkanapig meghosszabbodik, és
 b) a jegyző által a közzétételre kerülő szerződésen megjelölt, az elővásárlási vagy az előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő az a) pontban meghatározott esetben nem alkalmazható.”
Mindezeket figyelembe véve az elrendelt igazgatási szünet idején lejáró föld adásvételi és föld haszonbérleti szerződések esetén az
előhaszonbérleti/elővásárlási jognyilatkozatok benyújtási határideje
2024. január 2.
napjáig meghosszabbodik.
 
A Beledi Közös Önkormányzati Hivatalban érintett földterületek:
  • beledi 0269/40, beledi 039/32, beledi 039/33, beledi 039/34 hrsz-ú szántók – adásvétel
  • rábakecöli 07/22 hrsz-ú - haszonbérlet
Kifüggesztett haszonbérleti szerződések Beled Város honlapján 2024. január 2-ig megtekinthetőek. (www.beled.hu)
 
              Horváth Adrienn
    jegyző helyettes