titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2020.06.03.  | Névnap: Klotild   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

"Nyári diákmunka 2019"

 
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelt Intézményvezető Asszony!
 
 
A Kapuvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály mellékelten küldi a tárgybeli programmal kapcsolatos dokumentumokat és az alábbiakról tájékoztatja: 
 
A támogatás időtartama: 2019. július 1 - 2019. augusztus 31.
Támogatás mértéke: 100 %
Támogatható munkavégzés: maximum 6 óra, 1 hónapos munkavégzés személyenként (jelentős létszámigény esetén napi 4 óra)
Támogatható a munkabér + 19,5 % szociális hozzájárulási adó: szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 6 órás munkabér: 111.750 Ft/fő/hó, szakképzettséget igénylő munkakör esetében 146.250 Ft/fő/hó vehető figyelembe. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.
Kizárólag a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszony támogatható.
A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok, közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A nappali tagozatos középiskolai tanulmányaikat idén befejezett diákok bevonhatók a tárgyban jelzett programba, akár nem jelentkeztek felsőfokú intézménybe, akár jelentkeztek ugyan, de nem értesültek még felvételükről.
 
A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - szintén a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.
 
 
A támogatás igénylésének első lépéseként a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a járási hivatal foglalkoztatási osztályán munkaerőigényt, illetve kérelmet kell benyújtaniuk.  Figyelemmel az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjára, a kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.
 
A pontosan kitöltött támogatási kérelmeket 2019. június 17- 24-ig tartó időszakban fogadja be hivatalunk, hivatali kapun keresztül, a szükséges mellékletekkel együtt, elektronikus aláírással ellátva pl. ASP (önkormányzati foglalkoztató esetén: nyilatkozat a bankszámla számokról, munkaerőigény bejelentő lap, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, nyilatkozatok: összeférhetetlenség fennállásáról és átláthatósági, NAV adóigazolás - ha a foglalkoztató nem szerepel a NAV köztartozás mentességet igazoló adatbázisában.) A támogatási kérelem akkor bírálható el, ha a foglalkoztatni kívánt, célcsoportba sorolható személy neve ismert hivatalunk számára és a diák regisztrációja ügyében felkereste az illetékes foglalkoztatási osztályt. A kérelemhez szíveskedjen közölni a foglalkoztatni kívánt személy(ek) nevét/névsorát a foglalkoztatás időtartamának (foglalkoztatás hónapja) megjelölésével.
 
 
Antalné Klein Mária osztályvezető nevében és megbízásából:
 
 
Tisztelettel
 
Módosné Füzi Mária
aktív eszköz - közfoglalkoztatási szakügyintéző
 
 
Kapuvári Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
 
 
9330 Kapuvár, Szent István király utca 2.
Telefon: +36 (96) 242-688
Fax: +36 (96) 245-144