titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2023.12.04.  | Névnap: Borbála   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Beledi Óvoda

Napköziotthonos Óvoda

Cím: 9343 Beled, Vásártér u. 6.

Tel: 06-96/ 257-150

Fax: 06-96/257-150

E-mail: belediovi@kapulan.hu

Facebbok: Beledi Óvoda

Web:

Az óvoda naponta 6:30 – 17:00 óráig tart nyitva.

Férőhelyek száma: 90fő

Az óvodában 11 főállású munkatárs dolgozik. 6 fő főiskolai végzettséggel rendelkező óvodapedagógus, 1 fő  szakképzett  pedagógiai asszisztens. 3 fő szakképzett dajka és 1 fő karbantartó.

Óvodánkban 3 csoport működik. Csoportjaink osztatlan, vegyes életkorú csoportokkal működnek. Virágnevekkel neveztük el őket (Margaréta, Hóvirág, Tulipán). A gyerekekkel csoportonként 2 óvónő és 1 dajka foglalkozik.

Óvodánk fogadja a társközségekből érkező  (Vásárosfalu, Edve) és a sajátos nevelési igényű gyermekeket is.

 Nevelésük integrált keretek között, az óvoda Alapító Okiratában meghatározott szakfeladat alapján a többi gyermekkel együtt, egyéni fejlesztésük a Tanulási Képességvizsgáló által kiadott Szakértői Vélemény alapján történik. A sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakirányú végzettségű utazó gyógypedagógus és logopédus foglalkoztatására is szükség van, melyet a Kapuvári Pedagógiai Szakszolgálat biztosít.

A gyermekek élelmezéséről az ÁMK egységébe tartozó Napközi konyha gondoskodik.

Célunk: A családi nevelést kiegészítve harmonikusan fejlett, értelmileg, érzelmileg, testileg egészséges személyiség kialakítása az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével. Célunk megvalósítása érdekében igen nagy hangsúlyt helyezünk a családokkal kialakított együttműködésre. Sikerorientált, kommunikáló, a környezetben jól eligazodó, problémájuk megoldásában aktívan közreműködő, sajátos megoldást kereső gyermekek nevelése.

Feladatunk: Nevelési programunk tartalmazza azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket melyek biztosítják a gyermekek személyiségének fejlődését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztést, fejlődésének segítését. Alapvető feladatnak tekintjük: az óvodába járó gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítését.

Kiemelt feladatunk:

  • Az irodalmi nevelés színvonalának fokozása, igényes irodalmi alkotások választása. Arra törekszünk, hogy a mesék, versek segítsék az anyanyelvi kommunikációs nevelést (szókincs, hangsúly, hanglejtés). A bábjáték bevonásával színesítjük a mesék, versek feldolgozását. A dramatizáló mesejáték előadását a városi rendezvényeken is bemutattuk, aTÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0310 azonosítójú Rábaköz kultúrkörei című projekt fenntartásán belül.
  • A gyermekek neveltségi szintjének növelése, megjelenése a csoportok tervezési és gyakorlati munkájában, főként az alábbi területeken: szabályokhoz, szokásokhoz való alkalmazkodás (a környezet rendben tartása, gyermekek és felnőttek üdvözlése), közösséghez, a felnőttekhez való viszony, a feladatokhoz való viszony (érdeklődés, munkatempó, kudarctűrés).
  • Mozgásfejlesztés: a mozgás és egyensúlyfejlesztés lehetőségeinek fokozottabb biztosítása, oldott, játékos légkör megteremtése a mozgáshoz, a szabad levegőn való tartózkodás növelése, a mindennapos mozgás lehetőségének megteremtése.
  • A gyermekek környezettudatos magatartásának formálása, szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, gyógynövények megismertetése, egészséges táplálkozás népszerűsítése, környezet szépítése, díszítése az óvodában, takarékoskodás a vízzel és az energiával, Zöld óvoda program kialakítása.
  • Esélyegyenlőség fokozása: személyes példamutatás a másság elfogadására. A fejlődésben egy-egy területen elmaradt gyermeknek biztosítani kell a segítséget.

Óvodaképünk: Óvodánkban igyekszünk szeretetteljes, nyugodt, családias légkört teremteni, ahol a gyermekeink biztonságban érzik magukat. Nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó családias légkör megteremtésen keresztül a gyerekek meglévő tapasztalatainak felhasználásával tovább alakítsuk személyiségüket, társas kapcsolataikat, viselkedési szokásaikat, nyelvi nevelésüket, az integráció lehetőségének biztosításával.

Gyermekképünk: Minden gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum, aki meghatározott adottságokkal, szokásrendszerrel rendelkezik. Ezeket az óvodai nevelés során tiszteletben kell tartanunk. Minden gyermek a saját képességei szerint, annak figyelembe vételével nevelhető fejleszthető. A gyermek személyiségét tisztelet, elfogadás és szeretet, megbecsülés övezi.