titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2021.05.10.  | Névnap: Ármin   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Beled Város Önkormányzata az EFOP-1.5.2-16-2017-00023 Pénzügyi vezető munkakör


 

Beled Város Önkormányzata

Major Jenő polgármester
Cím:                H-9343 Beled, Rákóczi u. 137.
Tel/Fax:          96/ 594-173, 96/594-185
E-mail:            polgarmester@beledhivatal.eu
 
  Tárgy: Pályázat pénzügyi vezetői állás betöltésére
 
Pályázati Felhívás
 
Beled Város Önkormányzata az EFOP-1.5.2-16-2017-00023 azonosítószámú Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése tárgyú Európai Uniós projekt megvalósításához
Pénzügyi vezető munkakör 
betöltésére pályázatot hirdet.
 
Jogviszony időtartama: határozott idejű 24 hónap
Foglalkoztatás jellege: heti 20 óra megbízási jogviszonnyal
Munkavégzés helye: 9343 Beled, Rákóczi u. 137.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatok:
-     a projekt pénzügyi folyamatainak koordinálása
-     szerződésmódosítás kezdeményezése a pénzügyi útmutatóban meghatározott    feltételek fennállása esetén
-     a projekt költségvetés végrehajtása során előírt nyilvántartások vezetése
-     a pályázathoz kapcsolódó elkülönített könyvelés vezetése
-     a támogatási összeg pénzügyi elszámolása a Támogató szervezet felé
-     időszakos kifizetési kérelmek és záró elszámolás összeállítása
-     kifizetések nyilvántartása, nyomon követése a beérkező számlák és bizonylatok             megfelelőségének ellenőrzése számviteli és pályázati elszámolhatóság    szempontjából
-     a projekthez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok záradékolása és elkülönített         nyilvántartása
-     számlák, teljesítésigazolások és pénzügyi bizonylatok biztosítása
-     a projektben meghatározott cselekvési és ütemterv betartása, betartatása
-     a tevékenységek ütemterv szerinti megvalósulásának ellenőrzése
 
 
Illetmény, juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az EFOP -1.5.2-16-2017-00023 azonosítószámú projektben meghatározott összeg rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet
  • végzettség: szakirányú felsőfokú végzettség
  • Előnyt jelent: releváns szakmai tapasztalat
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
  • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
            A munkakör legkorábban 2018. 03. 01. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 02.15.
 
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen. A pályázatnak a Beled Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi u. 137.)  Kérjük a borítékon feltüntetni az EFOP-1.5.2-16-2017-00023 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi vezető
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 02. 20.
 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információt,
Major Jenő Beled Város polgármestere nyújt a +36 20 805 54 05 telefonszámokon vagy a polgarmester@beledhivatal.eu email címen.


 
 
Major Jenő
polgármester