titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.05.18.  | Névnap: Erik   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Nyári diákmunka 2021

A Kapuvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály tájékoztatja, hogy 2021. évben ismét meghirdetésre kerül a Nyári diákmunka munkaerőpiaci program és mellékelten küldi a programhoz kapcsolódó dokumentumokat.
 
A program időtartama: 2021. június 15 - 2021. augusztus 31.-ig tart. A program keretében kötelezettséget vállalni a 2021. július 1 - 2021. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóan lehet.
A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható.
Bértámogatásként a munkabér összegének 100 %-a kerül megtérítésre. (A szociális hozzájárulási adó összegére nem terjed ki a támogatás megállapítása.) 
Szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 6 órás munkabérként 125.550.- Ft/fő/hó, szakképzettséget igénylő munkakör esetében 164.250.- Ft/fő/hó vehető figyelembe.
Jelentős létszámigény esetén - a minél magasabb létszámú bevonhatóság érdekében - 1 hónapos foglalkoztatási időtartam, napi 4 órás munkavégzés támogatása javasolt személyenként.
A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.
Kizárólag a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszony támogatható.
 
A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok, közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. A nappali tagozatos középiskolai tanulmányaikat idén befejezett diákok bevonhatók a tárgyban jelzett programba, akár nem jelentkeztek felsőfokú intézménybe, akár jelentkeztek ugyan, de nem értesültek még felvételükről.
A támogatás előfeltétele, hogy 2021. június 15-től a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - szintén a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.
Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a tanuló diákigazolványra a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31-ig jogosult. A diákigazolvány bevonása esetén diákigazolvány helyett kiállított igazolást szükséges kérnie a diáknak az iskolától.
A támogatás igénylésének első lépéseként a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a járási hivatal foglalkoztatási osztályán munkaerőigényt, illetve kérelmet kell benyújtani.
Figyelemmel az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjára, a kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet előterjeszteni.

Jelentkezni lehet Beled Város Önkormányzatánál 2021.06.18-ig
Regisztrálni 2021.06.15-e után a Kapuváron a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályon van lehetőség.