titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2017.10.24.  | Névnap: Salamon   | Akadálymentésített oldal

Pályázati kiírás családi bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy betöltésére

Az Egyesített Szociális Központ és Családi Bölcsőde Hálózat Beled
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
 
családi bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy
 
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (4 óra)
Próbaidő időtartama: 3 hónap próbaidő
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye 9146 Rábapordány, Gévay-Wolff Lajos u. 4.
 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti végzettség megléte,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségeket / szakképesítéseket igazoló bizonyítványok / okiratok másolata,
 • motivációs levél,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata, mely szerint a Gyvt. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. február 20. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hernádiné Stefánkó Melinda Zsuzsanna intézményvezető nyújt. Telefonszám: 06-96/594-013, 06-20/385-8223
A pályázatok benyújtásának módja:
 • postai úton illetve személyesen, a pályázatnak az Egyesített Szociális Központ és Családi Bölcsőde Hálózat Beled címére történő megküldésével (9343 Beled, Vörösmarty utca 1.),
 • elektronikus úton Hernádiné Stefánkó Melinda Zsuzsanna intézményvezető részére a beszkbeled@gmail.com e-mail címre történő megküldésével.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 17.